Bæredygtighed og ansvarlighed er grundstenen i Elvang 

Det er vores eksistensgrundlag og omdrejningspunktet for alle beslutninger, vi tager i virksomheden. For os er bæredygtighed lig med at tage medansvar for de mennesker, vi samarbejder med, den kvalitet som vores produkter er lavet i og for at skåne miljøet. Vi er klassificeret på højeste niveau som Guaranteed Member hos World Fair Trade Organization (WFTO) og har skrevet under på FNs Global Compact initiativ, der har samfundsansvar og bæredygtig produktion som kerneområder.

Ansvarlighed

Vi har nøje udvalgt vores leverandører ud fra kriterier om bæredygtighed og ansvarlighed. Vi har desuden valgt at producere lokalt i Peru, fordi det er der, vores primære materiale, alpaka-ulden, kommer fra. Dertil kommer den tradition for kvalitetshåndværk, som peruvianerne har holdt i hævd i årtusinder. Ved at bruge lokale materialer og produktionsfaciliteter bidrager vi til at arbejdskraften og den dertilhørende økonomi bliver i lokalsamfundet.

Det har været helt centralt i vores valg af samarbejdspartner, at det er en arbejdsplads, hvor medarbejdernes vilkår ikke bliver kompromitteret. Derfor har vi siden Elvang Denmarks start i 2003 arbejdet tæt sammen med et af Perus større væverier, som opretholder og overholder et stærkt CSR-program – blandt andet, at der er ansat læge og tandlæge på væveriet, som ansatte og deres familier kan konsultere gratis, at medarbejdere selv bestemmer, om de vil arbejde over, at der ikke forekommer børnearbejde, at aflønning sker over minimumslønnen, der er uddannelseshjælp til ansattes børn, og at der er udnævnt en CSR-ansvarlig og en tillidsmand. Endelig hjælpes vores underleverandører - Perus fattige alpaka-hyrder - med gratis undervisning i hvordan de kan forbedre deres alpaka-forretning og på en række andre områder.

Kvalitet

80% af vores kollektion er lavet i recycled uld hos vores lokale leverandør. Det vil sige, at vores designs bliver lavet i uld fra andre produktioner, som ofte ellers ville blive kasseret. Ved at trække ulden fra hinanden kommer de originale fibre frem, og der kan spindes nyt garn, som der væves nye tekstiler ud af. På den måde er vi med til at udnytte spild fra allerede eksisterende ressourcer, som i stedet får nyt liv i et Elvang Denmark design.

Vi skal selvfølgelig også tage højde for, hvordan vi transporterer vores produkter hjem fra Peru. Vi forsøger for så vidt muligt at undgå luftfragt for at mindske vores CO2-aftryk på klimaet, og har sat os som mål, at 90% af vores produktion skal sejles hjem.

Bæredygtighed

Elvang Denmark er én af ganske få virksomheder i Danmark. Der har opnået status som Guaranteed Member hos World Fair Trade Organization (WFTO). Dermed forpligter vi os til at efterleve WFTOs 10 principper for fair trade.

Det er en certificering, som garanterer at vores samlede værdikæde er undersøgt og lever op til kravene for fair trade – både virksomheden i Danmark og vores peruvianske leverandører. Hos WFTO er det ikke blot produkterne, der certificeres. Det er måden at drive forretning på.

I Elvang Denmarks tilfælde udmunder det sig blandt andet i, at vi assisterer alpaka-hyrder med undervisning i, hvordan de kan optimere og forbedre deres forretning. En Guaranteed Member certificering hos WFTO skal fornyes hver andet år, hvilket sikrer, at de 10 principper kontinuerligt overholdes:

1. At skabe muligheder for økonomisk dårligt stillede producenter
2. Gennemsigtighed og ansvarlighed
3. Ansvarlig handelspraksis
4. Betaling af en fair pris
5. Undgå børne- og tvangsarbejde
6. Antidiskrimination, ligestilling og foreningsfrihed
7. Sunde og sikre arbejdsvilkår
8. Kapacitetsopbygning
9. Fremme af Fair Trade
10. Bæredygtig miljøforvaltning